Migration Acceleration Program

01 - A kihívás

01

A kihívás

A vállalati működés hatékonyságának fejlesztésének, a piaci változásokra való alkalmazkodás képességének, az elaszticitás-agilitás és optimális költségszerkezet kialakításának alapfeltétele a felhőinformatika alkalmazása, a digitalizáció.

A vállalkozások digitalizálási képességét alapvetően meghatározza a a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások és technológiák megfelelő használata az üzleti folyamatok modernizálása érdekében. Ennek legfőbb pontjai:

 • skálázhatóság
 • agilitás
 • költségoptimalizálás, költségcsökkentés
 • magasszintű rendelkezésre állás
 • magasszintű biztonság és megfelelőség
 • folyamatos fejlesztés, innováció
 • globális szolgáltatás elérhetőség
 • DevOps és automatizálás képessége

A sikeres migráció alapja a jól átgondolt, megtervezetten végrehajtott migrációs folyamat, amely nem csak a technológiára, de a szervezetre, folyamatokra és működésre is fejlesztő hatást gyakorol. Ennek megvalósítása nem csak szaktudást, de módszertani ismereteket és megfelelő keretrendszer-, eszközök szakszerű alkalmazását is igényli.

Ez mindenképpen kihívás elé állítja vállalatokat, az alábbiakban összefoglalt pontok szerint:

 • A migráció összetettsége: a vállalatok összetett informatikai landscape-pel rendelkeznek, amelyek klasszikus-tradícionális rendszereket, alkalmazásokat és nagy mennyiségű adatot tartalmaznak. Egy ilyen összetett környezet nyilvános felhőbe történő migrálása kihívást jelenthet, és gondos tervezést és koordinációt igényel.
 • Adatátvitel és sávszélesség: nagy mennyiségű adat helyben lévő rendszerekből a felhőbe történő átvitele időigényes és sávszélesség-igényes lehet. A vállalati szervezeteknek számolniuk kell az adatátvitel logisztikájával, a hálózati kapacitásos és az esetleges leállások tudatos előre tervezésével a migrációs folyamatban.
 • Alkalmazás-kompatibilitás: nem minden alkalmazás migrálható könnyedén a felhőbe, mivel függ az adott hardvertől, operációs rendszertől vagy szoftverkonfigurációtól. Előfordulhat, hogy a vállalatoknak át kell alakítaniuk, vagy át kell tervezniük az alkalmazásokat, hogy azok megfelelő módon tudják a felhőkörnyezet nyújtotta szolgáltaásokat hasznosítani.
 • Biztonság és megfelelőség: a nyilvános felhőbe történő áttérés során a vállalkozásoknak foglalkozniuk kell a biztonsági előírásokkal. Az adatvédelem biztosítása, a hozzáférés-ellenőrzés (esetleg zéró trust elvének) megvalósítása és a szabályozási követelményeknek való megfelelés kritikus kihívást jelent.
 • Költséggazdálkodás: bár a publikus felhő szinte határtalan skálázhatóságot és költségelőnyöket kínál, a felhő költségeinek menedzselése tudatos tervezést, mérést, optimalizálást fog jelenteni a vállalatok számára.

02 - A megoldás

02

A megoldás

Ezen kihívások kezelése gondos tervezést, a különböző érdekelt felek közötti együttműködést, valamint a legjobb gyakorlatok és a felhőmigrációval kapcsolatos szakértelem kihasználását igényli. TC2, mint hivatalos AWS Migration Competency Partner jogosult az AWS legjobb gyakorlatot biztosító módszertan, keretrendszer és eszközök felhasználására, megfelelően fázisolt tervezési- és megvalósítási szakaszokra bontott migrációs szolgáltatás professzionális megvalósítására. Ugyanakkor TC2, mint AWS Migration Competency Partner jogosult az AWS ún. Migration Acceleration Program (MAP) értékesítést támogató visszatérítéseit és creditjeit arra felhasználni, hogy Ügyfelei migrációs projketjének bekerülési és fenntartási költségei csökkenthetőek legyenek így is.

A TC2 MAP programjában a migrációs folyamatot három fő szakaszra bontjuk:

 • Business case kialakítása (Assess fázis): a szervezet migrációs érettségének, valamint az ún. "agent/agentless" tool-ok segítségével felmért infrastruktúra alapján (a választandó migrációs stratégia meghatározása nem ebben a szakaszban történik meg, így itt az ún. "lift & shift" migrációs stratégiával kalkulálunk) AWS olatformot méretezünk, és megadjuk a következő három év várható AWS költségeit, a migráció tervezett költségét, és machine learning tudással támogatott eszköz segítségével TCO kalkulációt is végzünk. Ügyfeleink ez alapján tudják eldönteni, hogy belevágnak-e a migrációs folyamatba.
 • (Mobilize fázis) Kiválasztott minta alkalmazások teljeskörű migrációja,amely a szervezet számára teljes értékű migrációs eredményt és tapasztalatot biztosít. Ez az a fázis, amely eldönti, hogy képes a vállallat TC2 közreműködésével egy ún. Proof-of-Concept keretében migrációs üzemet kialakítani.
 • Az előző - Mobilize fázis sikeres eredményes alapján elkezdjük az ún. tömeges migráció megvalósítását (MIgrate & Modernize fázis), és a migrált alkalmazások modernizálását is. Ez utóbbi a platform folyamatos optimalizálását és az alkalmazás refaktorálást jelentheti (migrációs stratrégia függvényében).

A TC2 MAP legfőbb értékei, eszközei:

 • Migrációs módszertan: az AWS MAP strukturált migrációs módszertant biztosít, amelyet Cloud Adoption Framework (CAF) néven ismerünk. Segítségével a szervezetek számára felmérjük jelenlegi állapotukat, meghatározhatjuk a megfelelő migrációs stratégiát, megtervezhetjük a migrációt, és végrehajthatjuk a migrációs folyamatot. A CAF útmutatóként szolgál, és a sikeres migráció biztosításához legjobb gyakorlatokat, sablonokat és ellenőrzőlistákat kínál.
 • Migrációs érettség felmérése: az AWS MAP migrációs érettségre vonatkozó felmérést és értékelést (Migration Readiness Assessment, MRA) kínál, amely segít a szervezeteknek felmérni a migrációra való felkészültségüket. Az MRA mélyreható elemzést nyújt a szervezet jelenlegi környezetéről, azonosítja a lehetséges kihívásokat, és enyhítési stratégiákat javasol a migrációs folyamat optimalizálása érdekében.
 • Migrációs eszközrendszer és automatizálás: az AWS MAP számos migrációs eszközkészletet, például az AWS szervermigrációs szolgáltatást (SMS), az AWS adatbázis-migrációs szolgáltatást (DMS) és az AWS migrációs központot biztosítja a migrációs folyamat automatizálása és egyszerűsítése érdekében. Ezek az eszközök segítenek csökkenteni a manuális erőfeszítéseket, biztosítani az adatok integritását és minimalizálni a migráció alatti állásidőt.
 • Költségoptimalizálás: az AWS MAP olyan eszközöket és erőforrásokat kínál, amelyek segítségével a szervezetek optimalizálhatják költségeiket a migráció során és azt követően. Az AWS Cost Explorer költségáttekintést és előrejelzési lehetőségeket biztosít, így a szervezetek megbecsülhetik és optimalizálhatják felhőkiadásaikat.
 • Képzés és tanúsítás: a migrációs projekt tervezés és megvalósítása során hands-on jellegű szakértelmet, szaktudást is átadunk Ügyfeleinknek, mert TC2 abban érdekelt, hogy Ügyfeleink szakemberállománya megfelelő minőségben legyen képes önmaga is üzemeltetni, fejleszteni és optimalizálni az AWS platformot.

Így a TC2 az AWS MAP programja révén módszertant és eszközöket biztosít a tervezéshez és megvalósításhoz, oktatást és támogatást kínál, hogy a szervezetek racionalizálják és felgyorsítsák az AWS-re való áttérésüket. A TC2 MAP program módszertana, eszközei és szakértelme segíti a szervezeteket a migráció megtervezésében, végrehajtásában és optimalizálásában, így gyorsabban és hatékonyabban tudják kihasználni az AWS előnyeit.

Kapcsolódó esettanulmányaink

Sorry, no posts matched your criteria.

Nézd meg további esettanulmányainkat!